Veiligheid bij laserbehandelingen: waar moet je op letten?

7 juni 2017 | Auteur: Dana
veiligheid-laserbehandelingen

Veiligheid bij laserbehandelingen is de laatste jaren veel in opspraak. Zoals je je kunt voorstellen is het noodzakelijk veilig om te gaan met deze krachtige apparatuur. Hoe veilig is een laserbehandeling nu eigenlijk en heeft dit ook effect op de gezondheid? In dit blogbericht gaan we naast deze vragen in op de herkenningspunten van een veilige laserpraktijk.

Wat is LASER?

 

Lasertherapie werd in de zestiger jaren geïntroduceerd. Het woord LASER staat voor Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nederlands vertaald betekent dit: “lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling”. In de laserkop wordt licht geproduceerd, wat middels speciale technieken (zoals bijvoorbeeld spiegels) wordt versterkt.

Dit versterkte licht wordt in een zeer geconcentreerde bundel uitgezonden en bevat een hoge dosis energie, wat ingezet kan worden voor verschillende doeleinden, zoals laserontharen, verwijderen van rode vaatafwijkingen en blauwe bloedvaatjes, verwijderen van pigmentvlekken en verstevigen van bindweefsel.

Waar komt het laserlicht terecht?

Het aantal nanometers bepaald hoe diep het licht in de huid komt en welke structuren in de huid geabsorbeerd worden door het licht, bijvoorbeeld water, melanine (pigment) of hemoglobine. Het bijzondere van deze techniek is dat laserlicht heel selectief deze ‘chromoforen’ kan vernietigen, zonder de omringende huid of andere huidstructuren te beschadigen. Het laserlicht kan niet dieper in de huid komen. De straling komt bijvoorbeeld niet bij andere organen van ons lichaam terecht.

Risico’s bij laserbehandelingen

De hoge energiedichtheid van een laserbundel is een belangrijke reden om aandacht te schenken aan de veiligheid van laserlicht. De mate van risico’s is afhankelijk van het type laser waar mee gewerkt wordt. Elk laser heeft een eigen golflengte, vermogen en expositietijd.

Waar met lasers gewerkt wordt is er risico op brand en blootstelling aan laserrook. De ogen zijn zeer gevoelig voor beschadigingen, wanneer het oog direct of indirect in contact komt met laserlicht kan dit een beschadiging geven aan het hoornvlies, het bindvlies, de ooglens en het netvlies. Het risico op huidbeschadigingen is een stuk lager dan de kans op beschadiging van het oog. Echter bestaat er wel een reële kans op huidverbranding bij onprofessioneel gebruik van licht- en laserapparatuur.

Naast goede praktische vaardigheden is het vooral heel belangrijk dat de behandelaar veel verstand heeft van huidaandoeningen en de juiste diagnose kan stellen. Ook dient de behandelaar volledig op de hoogte te zijn over de gezondheidstoestand van de cliënt en de contra-indicaties (redenen om niet te behandelen), zoals een zongebruinde huid en het gebruik van lichtgevoelige medicijnen.

Wetgeving omtrent werken met lasers

Tot op heden is de toepassing van licht- en lasertherapie niet opgenomen in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dit betekent dat ook anderen dan (para)medische professionals deze behandelingen uit mogen voeren. Hierdoor is het aanbod van licht- en laserbehandelingen erg groot. Des te belangrijker is het om alert te zijn op de veiligheidsmaatregelen die een praktijk neemt omtrent deze behandelingen.

Veiligheid licht- en laserbehandeling bij de huidtherapeut

Huidzorg Houten volgt de interne richtlijn, die de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) heeft opgesteld voor licht- en laserveiligheid voor alle huidtherapeuten, nauwgezet op. Hiernaast zorgen wij ervoor dat we alle maatregelen nemen die genomen kunnen worden omtrent het werken met licht- en laserapparatuur.

Maatregelen veiligheid laserbehandelingen Huidzorg Houten

Door het nemen van alle mogelijke maatregelen worden veiligheidsrisico’s en in de praktijk optredende onvoorziene situaties zoveel mogelijk beperkt. Waar moet je op letten als consument?

Kennis & bekwaamheid huidtherapeuten

Al onze huidtherapeuten zijn HBO-opgeleid en zeer bekwaam in het veilig werken met laser- en lichtflitsapparaten. Zij nemen regelmatig deel aan nascholing, cursussen en post-HBO opleidingen omtrent licht- en laserbehandelingen. Voor elk laser- of lichtflitsapparaat gebruiken we een protocol waarin het veilig gebruik van het apparaat beschreven is.

Samenwerking huidtherapeuten

Bij Huidzorg Houten werken zeven huidtherapeuten nauw samen in één vestiging. Het team gunt onze cliënten de allerbeste zorg. Een groot team heeft diverse voordelen. Het zorgt voor een bundeling van kennis en ervaring, die gedeeld wordt middels wekelijks intercollegiaal overleg, zorgvuldige overdracht en controles. U wordt dus niet slechts door één huidtherapeut behandeld, maar onder de hoede genomen door een heel team van huidtherapeuten. Dat maakt onze licht- en laserbehandelingen extra veilig!

Soort laser

Niet alle lasers zijn even goed. Betrouwbare lasers zijn meestal ook dure lasers. Niet alleen vanwege technische onderdelen, zoals een sterke motor, maar ook vanwege de vele onderzoeken die gedaan worden en uiteraard veel geld kosten. Als een bedrijf zeer goedkope laserbehandelingen kan aanbieden, bestaat er een grote kans dat er behandeld wordt met een goedkoop of verouderd laserapparaat.

Huidzorg Houten beschikt over de meest zeer geavanceerde, hoogwaardige licht- en laserapparaten, die allen zijn voorzien van een CE-markering en FDA goedkeuring. Geavanceerde scanners en contactkoeling op de laserkop beperkt de warmte in de huid en zorgt dat de behandeling aangenaam blijft.

Uitgebreide informatievoorziening

Onze cliënten krijgen vooraf aan de behandeling alle relevante informatie in begrijpelijke taal. Bijwerkingen en eventuele complicaties worden doorgenomen en indien er alternatieven zijn van de behandeling, kunnen deze ook worden uitgelegd. De huidtherapeut geeft voorlichting schriftelijk mee en het behandelovereenkomst wordt door onze cliënten vooraf aan de behandeling ondertekend.

Inrichtingseisen voor laserveiligheid

De behandelkamers voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen m.b.t. inrichtingseisen die volgens de arbo richtlijn 89/391 EEG nodig zijn bij het werken met licht- en laserapparatuur. Enkele voorbeelden hiervan zijn speciale afscherming van ramen, toegangsbeperking, signaleringsborden en het gebruik van brandveilig materiaal.

Veiligheidsbrillen en afzuiging van laserrook

Wij hebben verschillende soorten EN207/208 gecertificeerde veiligheidsbrillen die specifiek voor de aanwezige licht- en laserapparatuur geschikt zijn en optimale bescherming bieden. De brillen worden regelmatig gecontroleerd. Daarnaast worden rookdeeltjes die vrijkomen tijdens sommige behandelingen mechanisch afgezogen door een speciale afzuigunit.

Onderhoud laserapparatuur

De licht- en laserapparatuur wordt met regelmaat onderhouden en gecontroleerd door een gecertificeerde technicus van erkende Nederlandse bedrijven. Deze afspraken zijn vastgelegd middels een onderhoudscontract.

Registraties huidtherapeuten

Alle huidtherapeuten staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten, een waarborg van kwaliteit en bekwaamheid. Huidzorg Houten is aangesloten bij DALA. De DALA staat voor Dutch Aesthetic Laser Association en een Nederlandse beroepsvereniging die zich inzet voor de kwaliteit van laser- en lichtbehandelingen.

Certificaat laserveiligheid Huidzorg Houten

In maart j.l. heeft een erkende lasertechnicus een de risico’s van de lasers van Huidzorg Houten in kaart gebracht, een zogenaamde risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In de Arbowet is dit een genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken met lasers. Doordat alle aanbevelingen zijn doorgevoerd heeft Huidzorg Houten een certificaat van laserveiligheid ontvangen, waarmee we aan kunnen tonen Huidzorg Houten officieel een laserveilige kliniek is!

Meer lezen over onze laserbehandelingen?

Lees meer over de behandelingen die wij uitvoeren met lichtflitsapparaten en lasers:

Bent u geïnteresseerd in licht- en/of laserbehandelingen, maar u vindt het nog spannend? De huidtherapeut neemt uitgebreid de tijd om uw vragen te beantwoorden en u persoonlijke voorlichting te geven tijdens het intakegesprek.

Neem gerust contact met ons op via 030-6342561 of onderstaand contactformulier.

7 juni 2017 | Auteur: Dana