gr

Schrijf een google review!

Ben je tevreden over Huidzorg Houten? Laat het ons weten via Google en krijg 10% korting op jouw volgende behandeling of product!

Plaats een google review

ALGEMENE VOORWAARDEN 10% KORTINGSKAART

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de 10% kortingskaart die wordt uitgegeven door Huidzorg Houten B.V.

 

GELDIGHEID 10% KORTINGSKAART

Voor het gebruik van de kortingskaart gelden de volgende regels:

 • de klant dient aan te kunnen tonen dat hij / zij een Google review heeft geplaatst;
 • de klant dient bij de kassa de kortingskaart te overhandigen en aan te geven bij welke behandeling of welk artikel hij / zij van de korting gebruik wenst te maken;
 • de 10% korting wordt in mindering gebracht op het aankoopbedrag van één behandeling of één artikel, op het moment van volledige betaling;
 • de kortingskaart is geldig t/m 31 december 2023;
 • de kortingskaart kan één keer worden gebruikt;
 • de kortingskaart kan niet worden gebruikt bij het aanschaffen van pakketten;
 • de kortingskaart kan niet worden gebruikt in combinatie met een andere korting, cadeaubonnen of andere coupons;
 • de kortingskaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld;
 • dupliceren van de kortingskaart is verboden;
 • alleen originele kortingskaarten zijn geldig;
 • de klant kan aan het niet kunnen gebruiken van de kortingskaart nimmer rechten ontlenen en de klant kan de kortingskaart nimmer achteraf of met terugwerkende kracht gebruiken (ná aankoop van een behandeling of artikel kan de coupon niet alsnog bij die aankoop gebruikt worden).

RETOUR GEVEN VAN AANKOPEN

Bij het retourneren van de aankoop waarbij de kortingskaart is gebruikt, wordt het aankoopbedrag verminderd met de genoten korting uitbetaald.

MISBRUIK EN FRAUDE

Bij vermoeden van misbruik van of frauduleus handelen met de kortingskaart, is Huidzorg Houten B.V. gerechtigd de kortingskaart ongeldig te verklaren en het eventueel verkregen korting te verrekenen met respectievelijk terug te vorderen van de klant.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Huidzorg Houten B.V aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van de kortingskaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen met de kortingskaart.

 

SLOTBEPALING

Huidzorg Houten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De geldende algemene voorwaarden staan op de website www.huidzorghouten.nl vermeld. Door gebruik te maken van de kortingskaart geeft de klant te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden – Huidzorg Houten B.V.

Januari 2022