Uiteraard zien wij graag dat u tevreden bent over de door ons verleende zorg. Daarom blijven we werken aan de kwaliteit van onze zorgverlening. Bent u niet tevreden? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Wij verzoeken u uw klacht of suggestie aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen.

Wij zien in dat geval graag dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze receptioniste via 030-6342561. Zij legt de klacht meteen voor aan de huidtherapeut die u geholpen heeft. In de meeste gevallen kan het probleem snel worden opgelost.

Bent u daarna nog niet tevreden, dan kunt u schriftelijk uw klacht indienen bij Huidzorg Houten. U kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van onze beroepsvereniging de NVH. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en zal uw klacht met de grootst mogelijke zorg behandelen. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.