Bereikbaarheid

Om een afspraak te maken kunt u tijdens onze openingstijden telefonisch contact opnemen met de praktijk, via: 030 634 2561. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via contact@huidzorghouten.nl of door het contactformulier in te vullen. Wij nemen vervolgens zo snel mogelijk contact met u op.

Huidzorg Houten bevindt zich op de eerste verdieping van het Zorggebouw Houten aan de Prins Bernhardweg. Dit is een fietsstraat, dat betekent dat u hier als automobilist wel mag rijden maar dat fietsers voorrang hebben. Het parkeerterrein is groot, maar vaak vrij vol. Houdt u daar rekening mee. Als u een afspraak heeft na 18.00 uur, kunt u aanbellen via het menu op de intercom bij de ingang van het gebouw.

Het intakegesprek

De eerste afspraak bestaat altijd uit een intakegesprek. Indien u meteen behandeld wil worden, mag u dit aangeven bij het maken van de afspraak.

  • Neem eventueel een medicijnenlijst en/of verwijsbrief mee.
  • Bij personen jonger dan 16 jaar, is de aanwezigheid van een ouder of voogd verplicht bij het intakegesprek.
  • Kom met een schone huid op het intakegesprek, dus zonder foundation, concealer of BB Cream.

Tijdens het intakegesprek kunt u uw vragen, wensen en verwachtingen bespreken met de huidtherapeut. Zij zal uw huid onderzoeken en vragen stellen over uw huidklacht. Vervolgens geeft de huidtherapeut advies en stelt zij in overleg met u een persoonlijk behandelplan op. Tevens geeft zij u een bijbehorende prijsindicatie. Er kan een afspraak ingepland worden voor de eerste behandeling nadat u mondeling en schriftelijk toestemming heeft verleend.

Annuleren van de afspraak

We verzoeken u alleen bij uiterste noodzaak een afspraak af te zeggen. Indien het u niet lukt om een afspraak na te komen, vragen wij om dit zo snel mogelijk telefonisch danwel per email aan de praktijk door te geven. In dat geval kan de gereserveerde tijd soms nog gebruikt worden om iemand anders te helpen. Wanneer u niet op de afspraak verschijnt, of minder dan 24 uur voor aanvang telefonisch afmeldt, zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Vergoeding zorgverzekeraar

Bij een aanvullende verzekering en een medische indicatie voor acnébehandeling voor het gezicht, camouflagetherapie voor het gezicht en de hals en ontharen (laserontharing/elektrische epilatie) van het gezicht, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de rechten op vergoeding en de daarbij horende polisvoorwaarden.

Kwaliteitsborging

Onze huidtherapeuten zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De beroepsvereniging speelt een faciliterende en bewakende rol door kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Ook staan onze huidtherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het doel van dit register is het herkenbaar blijven als paramedicus, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid naar buiten toe. Voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Algemene voorwaarden Huidzorg Houten

Indien u voor het eerst een bezoek brengt aan Huidzorg Houten is het belang dat u op de hoogte bent van de algemene voorwaarden die gelden binnen deze praktijk. Deze informatie heeft betrekking op u als patiënt.

Directe toegankelijkheid

De huidtherapeut is ‘direct toegankelijk’. Wanneer de patiënt op eigen initiatief en zonder verwijzing Huidzorg Houten bezoekt, is er speciale screening met behulp van een rode vlaggenlijst nodig.

Met deze vragenlijst kan de huidtherapeut ziekten en aandoeningen signaleren die niet in het eigen deskundigheidsgebied vallen. Wanneer de resultaten van de screening hiertoe aanleiding geven, zal de huidtherapeut de patiënt naar een arts of andere discipline verwijzen.

Klachtenbehandeling

Hoewel wij veel waarde hechten aan persoonlijke service, uitgebreide informatievoorziening en kwaliteit, kan het gebeuren dat een patiënt ergens ontevreden over is. Ons streven is dat de patiënt eerst de klacht met de desbetreffende huidtherapeut bespreekt. Meestal kunnen zij samen een goede oplossing vinden. Ook kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier op onze website. De patiënt wordt in dat geval zo snel mogelijk gebeld en uitgenodigd voor een gesprek.

Als lid van de NVH krijgt Huidzorg Houten, bij een klacht, ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij een geschillenregeling. Wanneer het toch niet lukt om een klacht met de praktijk op te lossen, kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos worden ingeschakeld om te bemiddelen en te helpen bij het vinden van een goede oplossing. Dit gebeurt alleen als de patiënt dit wenst.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Al onze medewerkers gaan vertrouwelijk met patiëntengegevens om. Het patiëntendossier is veilig opgeslagen in een automatiseringssysteem voor de huidtherapeutische praktijk. De gegevens in deze beveiligde praktijksoftware kunnen niet verloren gaan of in onbevoegde handen terechtkomen. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor statistiek, kwaliteitsverbetering en ondersteuning van de bedrijfsvoering.


Dana Dijs Bom
Huidtherapeut & Eigenaresse


Stephanie Rijks
Huidtherapeut & Teamleider


Daphne Komduur Rijsdijk
Huidtherapeut & Teamleider


Mandy Diekema
Huidtherapeut


Evelien Walraven
Huidtherapeut


Mayra Klinkhamer
Huidtherapeut


Melissa van de Brink
Huidtherapeut


Tessa Vegterlo
Huidtherapeut


Natasja Teuben Naber
Office manager


Sandra Klutz
Office manager