Wij staan

voor u klaar!

Onze missie is zorgen dat meer mensen letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten. Huidzorg Houten wil met passende huidtherapeutische zorg het verschil maken. We staan bekend om onze persoonlijke benadering en specialistische kennis over de huid en bieden complete en hoogwaardige zorg. Continu zijn we op zoek naar verbeteringen en oplossingen om huidklachten zo goed mogelijk aan te pakken.

Een passend behandelplan, eerlijk advies en persoonlijke aandacht vormen de basis voor een behandeltraject in onze kliniek. Voor iedere cliënt wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld met daarbij zo nodig productadvies voor thuis. Bij iedere behandeling beoordelen we opnieuw de behoefte en conditie van de huid en daar passen we de behandeling op aan.

Lees meer »

Altijd vernieuwend

& up to date!

Als moderne en vooruitstrevende kliniek is Huidzorg Houten altijd geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen. Onze huidtherapeuten volgen regelmatig trainingen, aanvullende opleidingen en gaan naar congressen. Ook leren we veel van elkaar door intervisie door met elkaar mee te kijken en zo nodig bij te sturen. Al onze medewerkers zijn getraind om de behandelingen uit te voeren volgens onze eigen manier van werken. De behandelingen staan beschreven in richtlijnen, standaarden en protocollen die worden ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. De wijze waarop de zorg wordt verleend wordt systematisch bewaakt en steeds weer verbeterd. Daarnaast ondergaan de huidtherapeuten de behandelingen zoveel mogelijk ook zelf, zodat zij goed kunnen overbrengen hoe de behandeling aanvoelt en welke huidreacties erbij komen kijken.

Samen streven we naar

de hoogst haalbare kwaliteit

Huidzorg Houten onderscheidt zich doordat zij beschikt over een team van acht ervaren huidtherapeuten, die allemaal de theoretische en praktische vaardigheden van het totale behandelaanbod beheersen. Dit biedt de mogelijkheid complexe huidklachten binnen ons team te bespreken. Dat maakt onze zorg extra veilig en hoogwaardig.

Uiteraard zijn onze huidtherapeuten in het bezit van een diploma op Hbo-niveau Huidtherapie Bachelor of Health, staan ingeschreven in het BIG-register en in het bezit van een AGB-code. De huidtherapeuten zijn lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister van Paramedici.

We vinden het belangrijk om als huidtherapeuten echt iets voor mensen te kunnen betekenen. Wie lekker in zijn vel zit, straalt dat uit. Daar helpen we u graag bij! U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een vrijblijvend en persoonlijk consult met een van onze huidtherapeuten.

Het team

Onze

gegevens

Zorggebouw Houten 1e etage
Prins Bernhardweg 69
3991DE Houten (Midden Nederland)
Telefoon 030 6342561
Email contact@huidzorghouten.nl

Onze

openingstijden

Maandag
08.30 uur – 21.00 uur
Dinsdag
08.30 uur – 21.00 uur
Woensdag08.30 uur – 21.00 uur
Donderdag
08.30 uur – 21.00 uur
Vrijdag
08.30 uur – 17.00 uur
WeekendGesloten
meest gestelde

vragen

Voorbereiding intakegesprek

Wij vragen u voorafgaand aan het intakegesprek het online intakeformulier in te vullen. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe uw algemene gezondheid is zodat we daar tijdens de behandeling rekening mee kunnen houden.

Alle informatie wordt opgeslagen in uw persoonlijke, beveiligde dossier en alleen gebruikt door Huidzorg Houten met als doel om optimaal voorbereid te zijn op onze eerste kennismaking.

Neem eventueel uw medicijnenlijst en/of een verwijsbrief mee. Bij personen jonger dan 16 jaar, is de aanwezigheid van een ouder of voogd verplicht bij het intakegesprek.

Annuleren van de afspraak

We verzoeken u alleen bij uiterste noodzaak een afspraak af te zeggen. Indien het u niet lukt om een afspraak na te komen, vragen wij om dit zo snel mogelijk telefonisch danwel per email aan de praktijk door te geven. In dat geval kan de gereserveerde tijd soms nog gebruikt worden om iemand anders te helpen. Wanneer u niet op de afspraak verschijnt, of minder dan 24 uur voor aanvang telefonisch afmeldt, zijn we genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 1,- per gereserveerde minuut behandeltijd.

Vergoeding zorgverzekeraar

Bij een aanvullende verzekering en een medische indicatie voor acnébehandeling voor het gezicht, camouflagetherapie voor het gezicht en de hals en ontharen (laserontharing/elektrische epilatie) van het gezicht, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de rechten op vergoeding en de daarbij horende polisvoorwaarden.

Kwaliteitsborging

Onze huidtherapeuten zijn allen lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). De beroepsvereniging speelt een faciliterende en bewakende rol door kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

Ook staan onze huidtherapeuten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het doel van dit register is het herkenbaar blijven als paramedicus, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid naar buiten toe. Voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici gelden criteria ten aanzien van werkervaring en deskundigheidsbevordering.

Directe toegankelijkheid

De huidtherapeut is ‘direct toegankelijk’. Wanneer de patiënt op eigen initiatief en zonder verwijzing Huidzorg Houten bezoekt, is er speciale screening met behulp van een rode vlaggenlijst nodig.

Met deze vragenlijst kan de huidtherapeut ziekten en aandoeningen signaleren die niet in het eigen deskundigheidsgebied vallen. Wanneer de resultaten van de screening hiertoe aanleiding geven, zal de huidtherapeut de patiënt naar een arts of andere discipline verwijzen.

Klachtenbehandeling

Hoewel wij veel waarde hechten aan persoonlijke service, uitgebreide informatievoorziening en kwaliteit, kan het gebeuren dat een patiënt ergens ontevreden over is. Ons streven is dat de patiënt eerst de klacht met de desbetreffende huidtherapeut bespreekt. Meestal kunnen zij samen een goede oplossing vinden. Ook kan de patiënt een klacht indienen via het klachtenformulier(op te vragen via contact@huidzorghouten.nl). De patiënt wordt in dat geval zo snel mogelijk gebeld en uitgenodigd voor een gesprek.

Als lid van de NVH krijgt Huidzorg Houten, bij een klacht, ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en zijn we aangesloten bij een geschillenregeling. Wanneer het toch niet lukt om een klacht met de praktijk op te lossen, kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris kosteloos worden ingeschakeld om te bemiddelen en te helpen bij het vinden van een goede oplossing. Dit gebeurt alleen als de patiënt dit wenst.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Al onze medewerkers gaan vertrouwelijk met patiëntengegevens om. Het patiëntendossier is veilig opgeslagen in een automatiseringssysteem voor de huidtherapeutische praktijk. De gegevens in deze beveiligde praktijksoftware kunnen niet verloren gaan of in onbevoegde handen terechtkomen. De gegevens kunnen wel gebruikt worden voor statistiek, kwaliteitsverbetering en ondersteuning van de bedrijfsvoering.